Přístavba haly MK v areálu závodu Rychvald

LokalitaŠenov u Nového Jičína
Investor stavbyVARROC LIGTING SYSTEMS s.r.o.,
Termín realizace01/2016-02/2018
Finanční objem stavby34 mil. Kč
Charakteristika stavby

Zajištění přípravných a projekčních prací včetně inženýrské činnosti pro získání potřebných povolení, rozhodnutí o zkušebním provozu, kolaudačního souhlasu, zápis do KN, posouzení odbytových cen a práce technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP.


Zpět k výpisu