Cyklistické propojení ul. 17. listopadu, VTP

MĚSTO
Ostrava
INVESTOR
Statutární město Ostrava
REALIZACE
04/2018 - 10/2018
FINANČNÍ OBJEM INVESTIČNÍCH NÁKLADŮ
16 mil. Kč

Novostavba cyklistické stezky v místě stávající zeleně, rekonstrukce úseků se stávající společnou stezkou pro pěší a cyklisty. Funkcí stavby je propojení stávajících cyklistických stezek na okrajích území, konkrétně cyklostezky D vedoucí podél ulice 17. Listopadu a cyklostezky Q vedoucí do Pustkovce. Významem stavby je zvýšení bezpečnosti a pohodlí cyklistů projíždějících řešeným územím a dojde k zlepšení obslužnosti v dané lokalitě z hlediska cyklistické dopravy.

Zajištění řádného provedení technického dozoru a koordinátora BOZP stavby po celou dobu realizace stavby.