Reference

Nádstavba Ridera Sport EUROFERTIL
Ostrava - Vítkovice

Nádstavba Ridera Sport EUROFERTIL - zajištění projektové dokumentace včetně inženýrské činnosti pro stavební povolení, při výstavbě práce technického dozoru stavebníka, koordinátora BOZP a zajištění kolaudace stavby.

více
Nádstavba Ridera Sport EUROFERTIL

Rozšíření technologického centra společnosti ELCOM
Ostrava - Poruba

Zajištění podkladů pro dotaci z programu OPPIK, koordinační činnost a majetkoprávní vypořádání, inženýrská činnost pro územní a stavební řízení a zajištění projektové dokumentace

více
Rozšíření technologického centra společnosti ELCOM

Výstavba nové výrobní haly MG v areálu závodu Rychvald
Šenov u Nového Jičína

Zajištění přípravných a projekčních prací včetně inženýrské činnosti pro získání potřebných povolení, rozhodnutí o zkušebním provozu, kolaudačního souhlasu, zápis do KN, posouzení odbytových cen a práce technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP.

více
Výstavba nové výrobní haly MG v areálu závodu Rychvald

Rekonstrukce objektu Skalka family park
Ostrava

Rekonstrukce objektu Skalka family park- vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení, výkon inženýrské činnosti pro zajištění vydání pravomocných rozhodnutí, práce technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP.

více
Rekonstrukce objektu Skalka family park

Rezidence Keltičkova
Ostrava

Zajištění přípravných a některých projekčních prací včetně inženýrské činnosti pro získání potřebných povolení.

více
Rezidence Keltičkova

Rekonstrukce objektu Husova 7
Ostrava

Zajištění technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP.

více
Rekonstrukce objektu Husova 7

Modernizace TKV
Ostrava

Zajištění stanovisek pro vydání rozhodnutí o odstranění stavby a územního rozhodnutí

více
Modernizace TKV

Výstavba hasičské zbrojnice pro SDH Ostrava, k.ú. Proskovice, par.č. 650/1
Ostrava

Zajištění technického dozoru stavebníka

více
Výstavba hasičské zbrojnice pro SDH Ostrava, k.ú. Proskovice, par.č. 650/1

Přístavba haly MG v areálu závodu Rychvald
Šenov u Nového Jičína

Zajištění přípravných a projekčních prací včetně inženýrské činnosti pro získání potřebných povolení, rozhodnutí o zkušebním provozu, kolaudačního souhlasu, zápis do KN, posouzení odbytových cen a práce technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP.

více
Přístavba haly MG v areálu závodu Rychvald

Rekonstrukce fotbalového areálu Bazaly
Ostrava

Zajištění koordinátora BOZP.

více
Rekonstrukce fotbalového areálu Bazaly