FVE Markvartovice

MĚSTO
Markvartovice
INVESTOR
FVE Markvartovice s.r.o.
REALIZACE
04/2021 - doposud
FINANČNÍ OBJEM INVESTIČNÍCH NÁKLADŮ
120 mil. Kč

Investiční záměr povolení/vybudování nové fotovoltaické elektrárny v lokalitě bývalého povrchového dolu a dnes již skládky po rekultivaci Markvartovice.
Zajištění změny územního plánu, zadání studie proveditelnosti FVE, zajištění vynětí pozemku ze ZPF, zadání dokumentace pro společné povolení, kompletace a administrace dotace ze SFŽP,
zajištění koordinovaného staniska příslušných DOSS, žádost a projednávání společného povolení stavby pro novou fotovoltaickou elektrárnu a další činnosti.