Společenské centrum BREDA&WEINSTEIN

MĚSTO
Opava
INVESTOR
Statutární město Ostrava
REALIZACE
12/2009 - 12/2012
FINANČNÍ OBJEM INVESTIČNÍCH NÁKLADŮ
890 mil. Kč

Přístavba, nástavba a stavební úpravy průmyslového objektu spojené se změnou užívaní na společenské centrum, které byly realizovány v prostoru bývalého pivovaru v Opavě.
Celková užotková plocha SC B&W dosahuje hodnoty 57 691 m2 a je tvořena podzemními garážemi, obchodními prodejními jednotkami, admin. plochami, společen. prostorami (kinosály),
stravovacím zařízením (restaurace, pvinice), pasáží a vertikálními komunikacemi, hygien. zařízením, technic. provozy a plochami pro zasobování.

Zajištění řádného a odborného stavebního dozoru investora v průběhu demolic a realizace stavby.