Stavební úpravy a přístavby Objektu 440 v areálu TATRA TRUCKS a.s. Kopřivnice

MĚSTO
Kopřivnice
INVESTOR
TATRA TRUCKS a.s.
REALIZACE
06/2021 - 08/2022
FINANČNÍ OBJEM INVESTIČNÍCH NÁKLADŮ
24 mil. Kč

Rekonstrukce školicího a servisního centra společnosti TATRA TRUCKS a.s.
V rámci sjednané služby technického dozoru investora a koordinátora BOZP byl předmětem díla část SO02 – Energetické úspory stávajícího objektu.
Tzn. dozor u výměny všech stávajících oken, během provedení kontaktního zateplení fasád administrativní části, provedení zavěšeného zateplení servisních dílen, provedení zateplení všech střech a další menší stavební práce.