ENERGETICKÉ ÚSPORY VE SPOLEČNOSTI TAWESCO S.R.O

MĚSTO
Kopřivnice
INVESTOR
TAWESCO s.r.o.
REALIZACE
10/2015 - 10/2016
FINANČNÍ OBJEM INVESTIČNÍCH NÁKLADŮ
53,2 mil. Kč

Zateplení objektů administrativní budovy a haly 414 úpravy vytápění objektů.

Zajištění řádného provedení služby Správce stavby, supervize technického dozor a koordinátora stavby stavebníka po dobu realizace stavby.

Stavba probíhala za provozu jak administrativní budovy, šaten tak výrobních prostor.