VÝSTAVBA NOVÉ HALY MG V ZÁVODĚ RYCHVALD A PŘÍSTAVBA NOVÉ VÝROBNÍ HALY MG V ZÁVODĚ RYCHVALD

MĚSTO
Šenov u Nového Jičína
INVESTOR
VARROC LIGTING SYSTEMS s.r.o.
REALIZACE
10/2016 - 09/2020
FINANČNÍ OBJEM INVESTIČNÍCH NÁKLADŮ
300 mil. Kč

Výstavba haly, rozšíření výrobních prostor a přístavba.

Zajištění řádného provedení služby Správce stavby, projekčního inženýringu, projektových dokumentací, technického dozor a koordinátora stavby stavebníka po dobu realizace stavby.

Nové haly byly postaveny na pozemcích původních staveb a jednalo se výstavbu hal a technické infrastruktury za nepřerušeného provozu. Náročností bylo v průběhu stavebních prací se přizpůsobit novým výrobním linkám.