Výstavba hasičské zbrojnice pro SDH Ostrava Proskovice

MĚSTO
Ostrava
INVESTOR
Statutární město Ostrava
REALIZACE
10/2019 - 05/2021
FINANČNÍ OBJEM INVESTIČNÍCH NÁKLADŮ
15,7 mil. Kč

Výstavba hasičské zbrojnice pro SDH Ostrava Proskovice.

Zajištění řádného provedení služby technického dozor a koordinátora stavby stavebníka po dobu realizace stavby.

Problematické bylo založení stavby na podmáčeném podloží a návaznost jiných staveb na kolaudaci stavby.