Výstavba hasičské zbrojnice pro SDH Ostrava Pustkovec

MĚSTO
Ostrava
INVESTOR
Statutární město Ostrava
REALIZACE
09/2018 - 09/2019
FINANČNÍ OBJEM INVESTIČNÍCH NÁKLADŮ
18,4 mil. Kč

Výstavba hasičské zbrojnice pro SDH Ostrava Pustkovec.

Zajištění řádného provedení služby technického dozor a koordinátora stavby stavebníka po dobu realizace stavby.