REKONSTRUKCE BUDOVY HUSOVA 7

Kulturní památka evidovaná pod r.č. 22662/8-2746"

MĚSTO
Ostrava
INVESTOR
Statutární město Ostrava
REALIZACE
06/2019 - 10/2020
FINANČNÍ OBJEM INVESTIČNÍCH NÁKLADŮ
41,8 mil. Kč

Rekonstrukce administrativní budovy na byty.

Zajištění řádného provedení služby technického dozor a koordinátora stavby stavebníka po dobu realizace stavby.

Jednalo se o rekonstrukci historické budovy Ferdinandovy dráhy na nové byty v centru Ostravy, Z důvodu památkově chráněného objektu byla nutná součinnost při schvalování historických dlažeb, interiérových dveří i zábradlí schodiště památkovým úřadem.