Modernizace TKV

MĚSTO
Ostrava
INVESTOR
Technoprojekt, a.s.
REALIZACE
V realizaci
FINANČNÍ OBJEM INVESTIČNÍCH NÁKLADŮ
stavebně 600 mil. Kč

Zajištění stanovisek pro vydání rozhodnutí o odstranění stavby a územního rozhodnutí.