Rekonstrukce Nové radnice Ostrava

MĚSTO
Ostrava
INVESTOR
Statutární město Ostrava
REALIZACE
01/2017 - 11/2020
FINANČNÍ OBJEM INVESTIČNÍCH NÁKLADŮ
79,3 mil. Kč

Výměna otvorových výplní – oken a dveří budovy Nové radnice města Ostravy.

Zajištění řádného provedení služby technického dozor stavebníka po dobu realizace stavby.

Budova Nové radnice je památkově chráněný objekt, jehož okna byla stále původní tzn. z roku 1930, kdy byla budova Nové radnice dokončena. Výzvou byl výběr nových oken, které by respektovaly původní architektonické řešení. Finální podoba nových oken byla schválena památkovým úřadem po vyvzorkování nové podoby oken – tato jednání vedla společnost City Invest Ostrava.