Nový závod REMOSKA Kopřivnice

MĚSTO
Kopřivnice
INVESTOR
APROREAL s.r.o.
REALIZACE
02/2022 - 10/2022
FINANČNÍ OBJEM INVESTIČNÍCH NÁKLADŮ
114 mil. Kč

Výstavba výrobně administrativního, skladovacího centra a sídla společnosti REMOSKA. Součástí centra jsou výrobní a montážní prostory, administrativa, skladovací prostory, přípojky inženýrských sítí včetně areálových rozvodů.

Zajištění řádného provedení technického dozoru stavby a koordinátora BOZP stavby po celou dobu realizace stavby.