STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU NA RAMPĚ 20, OSTRAVA - KUNČIČKY

MĚSTO
Ostrava
INVESTOR
Diecézní charita ostravsko–opavská
REALIZACE
02/2020 - 11/2020
FINANČNÍ OBJEM INVESTIČNÍCH NÁKLADŮ
12,3 mil. Kč

Rekonstrukce budovy.

Zajištění řádného provedení služby technického dozor stavebníka po dobu realizace stavby.

Rekonstrukci zchátralé budovy na byty pro Diecézní charitu bylo náročné, neboť z původní budovy zůstaly jen obvodové stěny a bylo nutné se vypořádat se statickým zajištěním a vlhkostí zdiva.