Oprava opěrné zdi č. 2, 3 v areálu LDN Klokočov

MĚSTO
Klokočov u Vítkova
INVESTOR
Fakultní nemocnice Ostrava
REALIZACE
09/2021 - 04/2022
FINANČNÍ OBJEM INVESTIČNÍCH NÁKLADŮ
8,5 mil. Kč

Rekonstrukce stávajících degradovaných kamenných a železobetonových opěrných zdi ve stejné délkové a výškové geometrii pro zajištění bezpečnosti provozu dopravy a pohybu chodců na komunikaci.

Zajištění řádného provedení technického dozoru a koordinátora BOZP po dobu realizace stavby.

Stavba provedena za covidových opatření, konstrukčně byla zdi provedeny jako kotvené záporové stěny – mikrozápory se
železobetonovým dříkem.