REKONSTRUKCE FOTBALOVÉHO AREÁLU BAZALY

MĚSTO
Ostrava
INVESTOR
Statutární město Ostrava
REALIZACE
06/2018 - 10/2019
FINANČNÍ OBJEM INVESTIČNÍCH NÁKLADŮ
229 mil. Kč

Zajištění řádného provedení služby koordinátora stavby stavebníka po dobu realizace stavby.

Celková rekonstrukce a výstavba areálu Bazaly na poddolovaném území.