ROZŠÍŘENÍ TECHNOLOGICKÉHO CENTRA SPOLEČNOSTI ELCOM

MĚSTO
Praha
INVESTOR
ELCOM a.s.
REALIZACE
04/2018 - 07/2019
FINANČNÍ OBJEM INVESTIČNÍCH NÁKLADŮ
69,7 mil. Kč

Výstavba nové administrativní budovy.

Zajištění řádného provedení služby Správce stavby, projekčního inženýringu, projektových dokumentací, technického dozor a koordinátora stavby stavebníka po dobu realizace stavby.

Výstavba v areálu MSIC Ostrava, propojení budov ve výstavbě a za provozu stávající budovy ELCOM I.