Vítkovické železniční opravny - Pracoviště povrchových úprav

MĚSTO
Ostrava
INVESTOR
Vítkovické železniční opravny a.s.
REALIZACE
01/2020 - 05/2021
FINANČNÍ OBJEM INVESTIČNÍCH NÁKLADŮ
28 mil. Kč

Pracoviště povrchových úprav.

Zajištění řádného provedení služby Správce stavby, technického dozor stavebníka po dobu realizace stavby.

Koordinace stavebních firem a technologických dodávek ve stávajícím provozu haly.